رفتن به بالا
  • یکشنبه - 19 اردیبهشت 1400 - 08:23
  • کد خبر : ۱۰۱۱۸
  • مشاهده :  309 بازدید
  • چاپ خبر : چرایی وجود روانشناس ورزشی در ورزش جهان / سوالی که در ایران باید جواب داده شود
دکتری روانشناسی ورزشی بیان کرد:

چرایی وجود روانشناس ورزشی در ورزش جهان / سوالی که در ایران باید جواب داده شود

با پیشرفت علم و تکنولوژی در کنار تحربه، ورزش جهان در طول سال های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است و تمام این تغییرات در راستای رسیدن به راهی بوده است که باعث بهبود و پیشرفت عملکرد ورزشکاران شود. طبیعی است که در اوایل این راه سرعت این پیشرفت بیشتر بوده است اما رفته به رفته سطح این تغییرات کمتر شده و از حالت کلی بون خارج شده و نگاه ها بیشتر به سمت جزئیات تغییر کرده است و با ادامه این روند نگاه ورزشکاران و مربیان به سمت جزئیات بیشتر سوق پیدا کرده است تا تفاوتی در عملکرد خودشان با دیگران شکل دهند. یکی از جزئیات بسیار مهم برای متمایز کردن ورزشکاران از همدیگر توجه به نکات روانشناسی ورزش بوده است و کشور هایی که زودتر به این حوزه ورود کرده اند و سابقه طولانی تری دارند، موفق تر عمل کرده اند و ورزشکاران با عملکرد بهتری داشته اند.

با پیشرفت علم و تکنولوژی در کنار تحربه، ورزش جهان در طول سال های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است و تمام این تغییرات در راستای رسیدن به راهی بوده است که باعث بهبود و پیشرفت عملکرد ورزشکاران شود. طبیعی است که در اوایل این راه سرعت این پیشرفت بیشتر بوده است اما رفته به […]

با پیشرفت علم و تکنولوژی در کنار تحربه، ورزش جهان در طول سال های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است و تمام این تغییرات در راستای رسیدن به راهی بوده است که باعث بهبود و پیشرفت عملکرد ورزشکاران شود.

طبیعی است که در اوایل این راه سرعت این پیشرفت بیشتر بوده است اما رفته به رفته سطح این تغییرات کمتر شده و از حالت کلی بون خارج شده و نگاه ها بیشتر به سمت جزئیات تغییر کرده است و با ادامه این روند نگاه ورزشکاران و مربیان به سمت جزئیات بیشتر سوق پیدا کرده است تا تفاوتی در عملکرد خودشان با دیگران شکل دهند.

یکی از جزئیات بسیار مهم برای متمایز کردن ورزشکاران از همدیگر توجه به نکات روانشناسی ورزش بوده است و کشور هایی که زودتر به این حوزه ورود کرده اند و سابقه طولانی تری دارند، موفق تر عمل کرده اند و ورزشکاران با عملکرد بهتری داشته اند.

در هرم ترسیم شده برای موفقیت ورزشکاران آمادگی روانی و ذهنی در راس کار قرار می گیرد، به این معنی که اگر ورزشکار حتی از لحاظ جسمانی و فنی در سطح بالایی قرار داشته باشد بدون برخوردار بودن از آمادگی روانی به نقطه اوج عملکرد خود نخواهد رسید و همین نکته مهم اهمیت وجود روانشناسان ورزشی به صورت ثابت و دائم و عنوان مربی مهارت های ذهنی در کنار ورزشکاران را تایید می کند و اگر ما به دنبال تغییری اساسی در عملکرد ورزشکاران عزیزمان هستیم باید از نگاه گذرا و سطحی به روانشناسی ورزشی عبور کنیم و روانشناسان ورزشی را عضوی ثابت و مهم از کادر فنی خودمان ببینیم.

دو مسئله مهم در موضوع روانشناسی ورزشی وجود دارد که «چرایی و چگونگی» کار در این حوزه هست. .

در بحث چرایی روانشناسی ورزش تا حدودی پیشرفت هایی داشته ایم اما به اعتقاد بنده چگونگی و نوع کاری که روانشناسان ورزشی دارند پیشرفت کمی داشته است، جایی که نگاه ها به روانشناس های ورزشی فقط در حد مربیان موقتی هست که تمام تخصص آن ها سخنرانی انگیزشی برای ورزشکاران هست در حالی که روانشناسان ورزشی در دنیای بزرگ ورزش حوزه کاری مهم و گسترده ای دارند که به صورت دائم و در کنار تیم ها و ورزشکاران در جهت اعتلای آن ها تلاش می کنند.

به اعتقاد بنده یکی از حلقه های گمشده و بسیار مهم ورزش ایران روانشناسی ورزش هست که جامعه ورزشی هر چه زودتر در مورد آن به آگاهی کامل برسد و چرایی و چگونگی کار را به صورت کامل درک کند و نوع نگاه خود را نسبت به روانشناسان ورزشی تغییر دهد. در همین راستا به نظر بنده مهمترین وظیفه روانشناسان ورزشی در وهله اول آگاهی دادن در مورد چگونگی و چرایی کار به مربیان و ورزشکاران هست.

یاریزان | چرایی و چگونگی وجود روانشناس ورزشی در ورزش جهان
سید مجتبی حسینی | دکتری تخصصی روانشناسی ورزشی


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه