رفتن به بالا

بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان ایران را صادر کرد. به گزارش یاریزان؛ متن بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان ایران که از سویفدراسین دوچرخه سواری منتشر گردیده به شرح ذیل است: آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه باذکراسامی ورزشکاران ومربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ثبت رنکیگ و نتایج فدراسیون به نشانی www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به باشگاها را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ به شماره نمابر این فدراسیون ۴۴۷۲۷۶۹۸ ارسال نمایند. بدیهی است عدم ثبت نفرات در سامانه مذکور تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد. همچنین بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. مفاد بخشنامه و شرایط شرکت کنندگان در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان به شرح زیر است: ۱ .همراه داشتن جواب منفی تست PCR و کارت واکسیناسیون (حداقل ۲ دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد . ۲ .با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند. ۳ .همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی الزامی می باشد. ۴ .همراهداشتن کارتبیمهورزشیمعتبرواصل رضایت نامهولیجهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد. ۵ .همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکراسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد. ۶ .قرارداد کلیه ورزشکاران و کادرفنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگامپذیرش الزامی می باشد. ( نمونه قرارداد سال ۱۴۰۰ در سایت فدراسیون موجود باشد.) ۷ .ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ از طریق سامانه ثبت رنکیگ ونتایج فدراسیون به نشانی بخش پذیرش / قرارداد با کد ارسال شده به باشگاه ها انجام پذیرد و بعد از تاریخ مقرر بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. لازم بذکراست پذیرش به صورت دستی و سنتی انجام نخواهد شد. ۸ .تعداد نفرات شرکت کننده: ۶ نفر ورزشکار ، ۴ نفرهمراه ، جمعاً ۱۰ نفرمی باشند. ۹ .داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد. ۱۰ .هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد. ۱۱.همراه داشتن کارت UCI برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد. جلسه فنی تیم ها : سه شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ خروج تیم ها : روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ پس از اتمام مسابقات

بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان ایران را صادر کرد. به گزارش یاریزان؛ متن بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان ایران که از سویفدراسین دوچرخه سواری منتشر گردیده به شرح ذیل است: آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی ...

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان ایران را صادر کرد. به گزارش یاریزان؛ متن بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان ایران که از سویفدراسین دوچرخه سواری منتشر گردیده به شرح ذیل است: آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه باذکراسامی ورزشکاران ومربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ثبت رنکیگ و نتایج فدراسیون به نشانی www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به باشگاها را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ به شماره نمابر این فدراسیون ۴۴۷۲۷۶۹۸ ارسال نمایند. بدیهی است عدم ثبت نفرات در سامانه مذکور تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد. همچنین بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. مفاد بخشنامه و شرایط شرکت کنندگان در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان به شرح زیر است: ۱ .همراه داشتن جواب منفی تست PCR و کارت واکسیناسیون (حداقل ۲ دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد . ۲ .با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند. ۳ .همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی الزامی می باشد. ۴ .همراهداشتن کارتبیمهورزشیمعتبرواصل رضایت نامهولیجهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد. ۵ .همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکراسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد. ۶ .قرارداد کلیه ورزشکاران و کادرفنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگامپذیرش الزامی می باشد. ( نمونه قرارداد سال ۱۴۰۰ در سایت فدراسیون موجود باشد.) ۷ .ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ از طریق سامانه ثبت رنکیگ ونتایج فدراسیون به نشانی بخش پذیرش / قرارداد با کد ارسال شده به باشگاه ها انجام پذیرد و بعد از تاریخ مقرر بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. لازم بذکراست پذیرش به صورت دستی و سنتی انجام نخواهد شد. ۸ .تعداد نفرات شرکت کننده: ۶ نفر ورزشکار ، ۴ نفرهمراه ، جمعاً ۱۰ نفرمی باشند. ۹ .داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد. ۱۰ .هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد. ۱۱.همراه داشتن کارت UCI برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد. جلسه فنی تیم ها : سه شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ خروج تیم ها : روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ پس از اتمام مسابقات

پیشخوان

 • رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیرانشهر:

  پیرانشهر شاهد افزایش زیرساخت‌های ورزشی و تعداد ورزشکاران در تیم‌های ملی است

  رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیرانشهر از افزایش سرانه فضای ورزشی و تعداد ورزشکاران دعوت شده به تیم‌های ملی این شهرستان خبر داد. به گزارش یاریزان؛ رحیم تیموری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیرانشهر عملکرد ده ماهه این اداره را تشریح کرد. تیموری گفت: ورزش و حوزه جوانان پیرانشهر در ده ماه سال جاری ۵۱۰۰ ورزشکار ثبت شده براساس آخرین آمار صدور بیمه ورزشی داشته است ...
 • لیگ برتر والیبال آقایان ایران ؛ نتایج کامل هفته بیست‌وسوم / صعود هفت تیم قطعی شد

  تیم‌های مس رفسنجان، شهرداری گنبد، نیان الکترونیک خراسان، فولاد سیرجان ایرانیان، پاس گرگان، شهداب یزد و راه‌یاب ملل مریوان در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر والیبال آقایان ایران مقابل حریفان به پیروزی رسیدند.   به گزارش یاریزان؛ هفته بیست‌وسوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه 12 بهمن) با هفت دیدار در شهرهای گرگان، اصفهان، ...
 • آیا واقعاً قدرت عضلات مرکزی، بخش ضروری یک برنامه تناسب اندام خوب است؟

  داشتن عضلات مرکزی قوی، مزایای بی شماری را برای ورزشکاران، کارگران، افرادی که روی پا زیاد می ایستند، کودکان و بزرگسالان مسن ارائه می دهد. بنابراین افزایش قدرت عضلات مرکزی تنه، تنها برای ورزشکاران حرفه ای نیست. در این مقاله به بررسی کلی آناتومی عضلات‌مرکزی تنه می پردازیم و تفاوت های عضلات قوی و ضعیف را مورد ارزیابی قرار می دهیم.   چه عضلاتی به عنوان عضلات مرکزی ...
 • ایستگاه هفدهم؛

  لیگ برتر بسکتبال بانوان / پیروزی مقتدرانه تیروژحیات کردستان مقابل گاز تهران

  هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران در شهرهای تهران و گرگان برگزار شد / علاوه بر پیروزی تیروژ حیات کردستان، گروه بهمن همچنان به روند شکست ناپذیری خود ادامه داد. به گزارش یاریزان؛ در هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال زنان ایران، تیم های گروه بهمن تهران، شهرداری گرگان، پالایش نفت آبادان، نیکان تهران و تیروژ حیات کردستان پیروز شدند.   در دیدار های این هفته نتایج ...
 • بیان محمودی با پالایش گاز ایلام یک فصل دیگر تمدید کرد

  قرارداد بیان محمودی با باشگاه پالایش گاز ایلام حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان ایران به مدت یک فصل دیگر تمدید شد. به گزارش یاریزان؛ بیان محمودی مربی باسابقه فوتبال زنان ایران برای هدایت تیم فوتبال پالایش گاز ایلام در فصل آینده لیگ برتر به توافق رسید. وی سابقه هدایت تیم های ذوب آهن، سپاهان، آینده سازان نجف آباد و راه یاب ملل سنندج را در کارنامه خود دارد. در پایان هفته ...
 • درخشش دختران کردستانی در لیگ دسته اول فوتسال ایران

  دختران فوتسالیست کردستانی نتایج امیدوار کننده ای در دور رفت رقابت های لیگ دسته اول فوتسال ایران کسب کردند. به گزارش یاریزان؛ رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال بانوان با حضور دو تیم تیم یاران سهرابی دیواندره گروه سوم و روکال کردستان در گروه ششم در حال برگزاری است. رقابت های گروه سوم به میزبانی دیواندره و رقابت های گروه ششم به میزبانی بابلسر برگزار می شود. یاران سهرابی ...
 • در سالروز فاجعه تلخ و دردناک زمین فوتبال؛

  نشست هیات رئیسه فدراسیون در شهرستان چوار استان ایلام برگزار خواهد شد

  نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در سالروز شهادت 15 لاله عاشق در زمین فوتبال چوار در این شهر برپا خواهد شد. به گزارش یاریزان؛ بر این اساس و مطابق برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال روز یکشنبه 23 بهمن ماه و مصادف با سالگرد فاجعه تلخ و دردناک زمین فوتبال چوار در این شهر برپا خواهد شد. فدراسیون فوتبال همچنین در راستای فعالیت ...
 • جهت آمادگی برای حضور در جام ملت های۲۰۲۳؛

  اسامی ۳۰ بازیکن دعوت شده به اردوی نهایی تیم ملی فوتبال جوانان ایران مشخص شد

  کادر فنی تیم ملی جوانان ایران اسامی ۳۰ بازیکن نهایی دعوت شده برای حضور در اردوی منتهی به جام ملت های آسیا را مشخص کرد. به گزارش یاریزان؛ برنامه نهایی اردوهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا مشخص شد که طی آن ۳۰ بازیکن از تاریخ ۱۴ بهمن ماه لغایت ۴ اسفند در این اردو حضور خواهند داشت. کادر فنی تیم فوتبال جوانان ایران اسامی ۳۰ بازیکن را برای ...

علم ورزش


گزارش تصویری