رفتن به بالا

بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان ایران را صادر کرد. به گزارش یاریزان؛ متن بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان ایران که از سویفدراسین دوچرخه سواری منتشر گردیده به شرح ذیل است: آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه باذکراسامی ورزشکاران ومربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ثبت رنکیگ و نتایج فدراسیون به نشانی www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به باشگاها را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ به شماره نمابر این فدراسیون ۴۴۷۲۷۶۹۸ ارسال نمایند. بدیهی است عدم ثبت نفرات در سامانه مذکور تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد. همچنین بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. مفاد بخشنامه و شرایط شرکت کنندگان در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان به شرح زیر است: ۱ .همراه داشتن جواب منفی تست PCR و کارت واکسیناسیون (حداقل ۲ دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد . ۲ .با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند. ۳ .همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی الزامی می باشد. ۴ .همراهداشتن کارتبیمهورزشیمعتبرواصل رضایت نامهولیجهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد. ۵ .همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکراسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد. ۶ .قرارداد کلیه ورزشکاران و کادرفنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگامپذیرش الزامی می باشد. ( نمونه قرارداد سال ۱۴۰۰ در سایت فدراسیون موجود باشد.) ۷ .ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ از طریق سامانه ثبت رنکیگ ونتایج فدراسیون به نشانی بخش پذیرش / قرارداد با کد ارسال شده به باشگاه ها انجام پذیرد و بعد از تاریخ مقرر بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. لازم بذکراست پذیرش به صورت دستی و سنتی انجام نخواهد شد. ۸ .تعداد نفرات شرکت کننده: ۶ نفر ورزشکار ، ۴ نفرهمراه ، جمعاً ۱۰ نفرمی باشند. ۹ .داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد. ۱۰ .هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد. ۱۱.همراه داشتن کارت UCI برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد. جلسه فنی تیم ها : سه شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ خروج تیم ها : روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ پس از اتمام مسابقات

بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان ایران را صادر کرد. به گزارش یاریزان؛ متن بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان ایران که از سویفدراسین دوچرخه سواری منتشر گردیده به شرح ذیل است: آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی ...

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر پیست آقایان ایران را صادر کرد. به گزارش یاریزان؛ متن بخشنامه دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان ایران که از سویفدراسین دوچرخه سواری منتشر گردیده به شرح ذیل است: آقایان بزرگسال گرامیداشت دومین کنگره ملی شهداء ورزش کشور با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اعلامآمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه باذکراسامی ورزشکاران ومربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ثبت رنکیگ و نتایج فدراسیون به نشانی www.iransport.ir بخش پذیرش / قرارداد با کد دسترسی ارسال شده به باشگاها را حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ به شماره نمابر این فدراسیون ۴۴۷۲۷۶۹۸ ارسال نمایند. بدیهی است عدم ثبت نفرات در سامانه مذکور تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد. همچنین بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. مفاد بخشنامه و شرایط شرکت کنندگان در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست آقایان به شرح زیر است: ۱ .همراه داشتن جواب منفی تست PCR و کارت واکسیناسیون (حداقل ۲ دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد . ۲ .با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند. ۳ .همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی الزامی می باشد. ۴ .همراهداشتن کارتبیمهورزشیمعتبرواصل رضایت نامهولیجهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد. ۵ .همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکراسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد. ۶ .قرارداد کلیه ورزشکاران و کادرفنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگامپذیرش الزامی می باشد. ( نمونه قرارداد سال ۱۴۰۰ در سایت فدراسیون موجود باشد.) ۷ .ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۱ از طریق سامانه ثبت رنکیگ ونتایج فدراسیون به نشانی بخش پذیرش / قرارداد با کد ارسال شده به باشگاه ها انجام پذیرد و بعد از تاریخ مقرر بخش ثبت نام سامانه بسته خواهد شد. لازم بذکراست پذیرش به صورت دستی و سنتی انجام نخواهد شد. ۸ .تعداد نفرات شرکت کننده: ۶ نفر ورزشکار ، ۴ نفرهمراه ، جمعاً ۱۰ نفرمی باشند. ۹ .داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد. ۱۰ .هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد. ۱۱.همراه داشتن کارت UCI برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد. جلسه فنی تیم ها : سه شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ خروج تیم ها : روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ پس از اتمام مسابقات

پیشخوان

 • یاران سهرابی دیواندره به لیگ برتر فوتسال بانوان ایران صعود کردند

  یاران سهرابی دیواندره با توجه به نتایج کسب شده در مرحله نهایی لیگ دسته اول موفق شدند به به لیگ برتر فوتسال بانوان ایران صعود کنند. به گزارش یاریزان؛ در روز پایانی مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور به میزبانی قزوین، تیم فوتسال یاران سهرابی دیواندره با 5 گل تیم شگفتی سازان جویبار را شکست داد و با کسب ۶ امتیاز صعود خود به لیگ برتر فوتسال بانوان کشور را قطعی ...
 • مربی سنندجی به کادر فنی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران پیوست + لیست بازیکنان

  فدراسیون بسکتبال ایران اسامی نفرات حاضر در کادرفنی تیم ملی نوجوانان را اعلام کرد که در این لیست نام مربی سنندجی نیز دیده می شود. به گزارش یاریزان؛ کادر فنی تیم ملی بسکتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال ایران معرفی شدند و محمدرضا اسلامی به همراه حامد سهراب نژاد مربی سنندجی هدایت این تیم را عهده دار خواهد بود. با تکمیل نفرات کادر فنی تیم ملی بسکتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال ایران، ...
 • به قلم عادل خلیلیان؛

  بدرود اسطوره ؛ به بهانه خداحافظی وریا غفوری از فوتبال

  شب گذشته وریا غفوری فوتبالیست نامدار کردستانی از طریق متنی در استوری اینستاگرامش، خداحافظی خود را اعلام کرد. عادل خلیلیان سردبیر هفته نامه کردستان متنی کوتاه را در این رابطه منتشر کرد. چه خوش بود روزهایی که ببر کردستان در مستطیل سبز می درخشید، چه زیبا بود روزهایی که خارج از فوتبال حرف دلها را می زد و شجاعت میدان را به اخلاق پهلوانی خارج از مستطیل سبز آمیخته بود. خوشا ...
 • اردوی تیم ملی مچ اندازی بانوان در استان آذربایجان غربی با حضور ۲۰ ورزشکار

  با اعلام نایب رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اردوی تیم ملی مچ اندازی بانوان از 26 لغایت 30 خردادماه در استان آذربایجان غربی برگزار می شود. به گزارش یاریزان؛ اولین مرحله از اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی مچ اندازی بانوان ایران قبل از اعزام به مسابقات جهانی 2023 قزاقستان، گرامیداشت شهیده شهناز حاجی شاه، به میزبانی استان آذربایجان غربی، در شهرستان ارومیه طی ...
 • از مهاباد و سقز تا کرمانشاه؛

  کوردهایی که سرنوشت قهرمانی در لیگ دو فوتبال ایران را تغییر دادند

  دو تیم مس سونگون ورزقان و نفت و گاز گچساران موفق شندند با کسب عنوان سرگروهی در لیگ دو فوتبال ایران، مجوز صعود به دسته بالاتر را پیدا کنند. به گزارش یاریزان؛ فینال لیگ دسته دوم فوتبال ایران بین دو تیم مس سونگون ورزقان (بعنوان تیم اول گروه اول) و نفت و گاز گچساران (بعنوان تیم اول گروه دوم) در استادیوم دستگردی پاس تهران برگزار شد. این بازی و باتوجه به نتیجه تساوی در ۹۰ ...
 • ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ / آنچه ورزشکاران باید در مورد کلاژن بدانند

  جهت اجرای صحیح ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ ورزشکاران باید اطلاعاتی را در خصوص مکمل ها و سایر محصولات مورد استفاده در این حوزه کسب کنند. به گزارش یاریزان؛ به دلیل استفاده های گوناگون کلاژن در ورزشکاران، آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا، آنچه را که ورزشکاران باید در مورد کلاژن بدانند را منتشر کرد. مکمل ها، کرم ها و سایر محصولات حاوی کلاژن در سال های اخیر بسیار محبوب ...
 • اسامی بوکسور های نوجوان راه یافته به اردو تیم ملی اعلام شد

  در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران، اسامی 52 بوکسور که جواز حضور در اردو را بدست آورند از سوی فدراسیون اعلام شد. به گزارش یاریزان؛ مرحله دوم و نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان، روز پنجشنبه، چهارم خردادماه با حضور بوکسورهای 20 استان باقی‌مانده به میزبانی هیات بوکس استان قم و در خانه بوکس این استان برگزار و نفرات راه‌‌یافته به اردوی تیم ملی ...
 • تست باشگاه تراکتور | شرایط جذب بازیکن در رده های پایه اعلام شد

  مدیر آکادمی باشگاه تراکتور از تست گیری برای جذب بازیکن در رده‌های پایه خبر داد. به گزارش یاریزان؛ ایوب ذوالفقاری مدیر آکادمی باشگاه تراکتور اظهار داشت: آکادمی باشگاه از بین بازیکنان علاقه‌مند به حضور و عضویت در تیم‌های پایه این باشگاه، به صورت رایگان تست‌ می‌گیرد. وی افزود: تست گیری آکادمی باشگاه در تمامی روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه خرداد ماه ۱۴۰۲ در تمام ...

علم ورزش


گزارش تصویری