رفتن به بالا
  • جمعه - 13 خرداد 1401 - 08:23
  • کد خبر : ۱۲۳۱۸
  • چاپ خبر : فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت بانوان

فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت بانوان

فعالیت ورزشی در هوای سرد، چالش هایی را برای ورزشکاران به همراه دارد. ورزشکارانی که در هوای سرد ورزش می کنند، باید به برخی ملاحظات در خصوص تغذیه ورزشی توجه داشته باشند تا بتواند عملکرد مناسبی داشته باشند. داشتن رژیم غذایی متعادل و تاکید بر مواد مغذی، نسبت به مصرف میان وعده ها و نوشیدنی های بسیار شیرین اهمیت دارد. توصیه می شود به جای استفاده از محصولات غذایی فرآوری شده، انواع میوه ها، سبزیجات، آجیل و مغزها، غلات سبوس دار، دانه ها، لبنیات و گوشت های کم چربی مصرف شود. مصرف پروتئین ها در هر وعده غذایی توصیه می شود.

امروزه ورزش و فعالیت بدنی در جامعه به یک امر مهم تبدیل شده و این اهمیت برای بانوان قابل انکار نیست.

امروزه ورزش و فعالیت بدنی در جامعه به یک امر مهم تبدیل شده و این اهمیت برای بانوان قابل انکار نیست.

چرا که بانوان، رکن اصلی جامعه و خانواده به شمار می آیند و خانواده ای سالم است که مادر آن سالم باشد، فعالیت بدنی در ارتباطات خانوادگی و افزایش توانایی افراد برای فعالیت های گوناگون زندگی اجتماعی سهم بسزایی دارد.

تاثیرات جسمانی فعالیت بدنی در بانوان علاوه بر تاثیر بر پیشگیری از پوکی استخوان، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ و تقویت عضلات کف لگن بانوان، بر سلامت دستگاه گوارش نیز موثر است.

همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد بانوانی که در اوایل بارداری در برنامه تمرینی ملایم شرکت کرده بودند که در آن وزن بدن تحمل می شد، به طور چشمگیری نوزادانی بلندتر و با وزن بالاتر از زنانی که در این برنامه شرکت نکرده بودند به دنیا آوردند.

همچنین در بانوان مسایل مختلفی مانند بارداری، چاقی و یبوست می تواند باعث ضعیف شدن عضلات کف لگن و مشکلاتی مانند افتادگی اعضای لگنی یا بی اختیاری ادراری شود که ورزش، می تواند این مشکلات را کاهش دهد.

ﺗﺎﺛﻴرات روانی فعالیت بدنی نیز شامل تاثیر بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود وضعیت خواب است.

ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در درازﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘﺎراﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ می شود.

همچنین ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ ﻣـﻨﻈﻢ و ورزش ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺗﺴﻬﻴﻞ در روﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ می ﺷﻮد.

 

ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪنی ﺑﺮ بدن:

· اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنی بدن

· در ﺑﻴﻤـﺎران مبتلا به دﻳﺎﺑت ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن شده و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ و داروﻫـﺎی ﺿـﺪﻗﻨـﺪ ﺧـﻮراﻛﻲ را کاهی می دهد.

· باعث ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮبی ﺧﻮن ﻣﻀﺮ (تری گلیسیرید و ﺗﺎﺣـﺪی LDL) و اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﻣﻔﻴﺪ ( HDL) شده و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻛﻤﻚ می ﻛﻨﺪ.

· از ابتلا به سرطان سینه، رحم، ﭘﺮوﺳﺘﺎت و روده ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی می ﻛﻨﺪ.

· ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﺗﻮده ﻋﻀﻼنی، ﻣﺎﻧﻊ کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی پایه بدن و باعث به تاخیر انداختن پدیده سالمندی می شود.

در آخر توصیه می شود با توجه به اهمیت انجام فعالیت بدنی، بانوان بتوانند دست کم پنج بار در هفته، به میزان ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط داشته و یا دست کم سه بار در هفته، به میزان ۲۵ دقیقه فعالیت شدید داشته باشند.

 

یاریزان | صفحه علم ورزش | فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت بانوان

دکتر محمدحسین کاوه | عضو هیات علمی گروه ارتقای سلامت دانشکده بهداشت شیراز

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه