رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱
  • کد خبر : ۶۰۴۷
  • چاپ خبر : برنامه مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دو بسکتبال مردان اعلام شد

برنامه مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دو بسکتبال مردان اعلام شد

تیم بسکتبال مهاباد که این روزها خود را برای حضور در لیگ دسته دوم ایران آماده میکند، در تدارک حضوری قدرتمند، برای بازگشت به روزهای اوج خود در دهه هشتاد است.

کمیته مسابقاتفدراسیون بسکتبال و داوران برنامه مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

برنامه مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دو بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش یاریزان؛ کمیته مسابقات و داوران برنامه مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته دو بسکتبال باشگاههای کشور در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

گروه الف

تیم ها : رادبن خراسان-ملوان بندرانزلی-رعد پدافند مشهد-تاکستان
میزبان : رعد پدافند مشهد
ورود : بعدازظهر سه شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
خروج : بعدازظهر جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸

روز و تاریخ ساعت مسابقه، تیم اول “روشن” تیم دوم “تیره”

چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ تاکستان / رادبن خراسان
۱۸:۰۰ ملوان بندرانزلی / رعد پدافند مشهد

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ تاکستان / ملوان بندرانزلی
۱۸:۰۰ رعد پدافند مشهد / رادبن خراسان

جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸
۱۰:۰۰ رادبن خراسان / ملوان بندرانزلی
۱۱:۳۰ رعد پدافند مشهد / تاکستان

هماهنگ کننده : آقای ولی پور ۰۹۱۵۱۰۸۴۷۴۳

 

گروه ب

تیم ها : دنیای فلز درفک رشت-شهداء بابل-راک شیمی تهران-مهاباد
میزبان : راک شیمی تهران
ورود : بعدازظهر سه شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
خروج : بعدازظهر جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸

روز و تاریخ ساعت مسابقه، تیم اول “روشن” تیم دوم “تیره”

چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ دنیای فلز درفک رشت / مهاباد
۱۸:۰۰ شهداء بابل / راک شیمی تهران

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ مهاباد / شهداء بابل
۱۸:۰۰ راک شیمی تهران / دنیای فلز درفک رشت

جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸
۱۰:۰۰ دنیای فلز درفک رشت / شهداء بابل
۱۱:۳۰ راک شیمی تهران / مهاباد

هماهنگ کننده : آقای مهدی حاذمی ۰۹۱۲۱۳۹۶۹۷۴

 

گروه ج

تیم ها : خانه بسکتبال کاشان-آینده سازان ایلام-خانه بسکتبال بهار-خانه بسکتبال قم

میزبان : خانه بسکتبال کاشان
ورود : بعدازظهر سه شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
خروج : بعدازظهر جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸

روز و تاریخ ساعت مسابقه، تیم اول “روشن” تیم دوم “تیره”

چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ آینده سازان ایلام / خانه بسکتبال بهار
۱۸:۰۰ خانه بسکتبال کاشان / خانه بسکتبال قم

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ خانه بسکتبال قم آینده سازان ایلام
۱۸:۰۰ خانه بسکتبال بهار خانه بسکتبال کاشان

جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸
۱۰:۰۰ خانه بسکتبال قم / خانه بسکتبال بهار
۱۱:۳۰ آینده سازان ایلام / خانه بسکتبال کاشان

هماهنگ کننده : آقای علی حلی ۰۹۱۳۹۶۱۲۰۰۵

گروه د

تیم ها : بهمن بهبهان-خانه بسکتبال نامی نو-پژوهان ماهشهر-نفت و گاز گچساران- گاز خوزستان

میزبان : نفت و گاز گچساران
ورود : بعدازظهر دوشنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۸
خروج : بعدازظهر جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸

روز و تاریخ ساعت مسابقه، تیم اول “روشن” تیم دوم “تیره”

سه شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ خانه بسکتبال نامی نو / پژوهان ماهشهر
۱۸:۰۰ بهمن بهبهان / نفت و گاز گچساران

چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸
۱۰:۰۰ خانه بسکتبال نامی نو / بهمن بهبهان
۱۱:۳۰ پژوهان ماهشهر / گاز خوزستان
۱۶:۰۰ نفت و گاز گچساران / خانه بسکتبال نامی نو
۱۸:۰۰ گاز خوزستان / بهمن بهبهان

پنجشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۹۸
۱۶:۰۰ بهمن بهبهان / پژوهان ماهشهر
۱۸:۰۰ گاز خوزستان / نفت و گاز گچساران

جمعه ۱۸/۱۱/۱۳۹۸
۱۰:۰۰ خانه بسکتبال نامی نو گاز خوزستان
۱۱:۳۰ پژوهان ماهشهر نفت و گاز گچساران

هماهنگ کننده : آقای خلیلی ۰۹۱۷۳۴۲۲۸۵۵

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه