رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۰
  • کد خبر : ۹۶۱۳
  • چاپ خبر : شرایط سنی در رده های مختلف کشتی در سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام شد
براساس مصوبه اتحادیه جهانی؛

شرایط سنی در رده های مختلف کشتی در سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام شد

اسامی نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان که در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار گردید، اعلام شد.

شرایط سنی کشتی گیران رده های سنی مختلف درسال ۲۰۲۱ میلادی، براساس مصوبه اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.

شرایط سنی کشتی گیران رده های سنی مختلف درسال ۲۰۲۱ میلادی، براساس مصوبه اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.

به گزارش یاریزان و با اعلام فدراسیون کشتی، کلیه رقابت های پیش رو تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی بر اساس تاریخ رده های سنی زیر برگزار خواهد شد.

رده های سنی زیر ۱۵ سال ( ۱۵ و ۱۴ سال) کشتی گیران ۱۳ سال با ارائه گواهی پزشکی و گواهی ولی

رده سنی نوجوانان ( ۱۷ و ۱۶ سال) کشتی گیران۱۵ سال با ارائه گواهی پزشکی و گواهی ولی

رده سنی جوانان ( ۲۰ تا۱۸ سال) کشتی گیران ۱۷ سال با ارائه گواهی پزشکی و گواهی ولی

رده سنی زیر ۲۳ سال ( ۲۳ تا ۱۹ سال ) کشتی گیران ۱۸ سال با ارائه گواهی پزشکی و گواهی ولی

رده سنی بزرگسالان ( ۲۰ سال به بالا ) کشتیگیران ۱۹ و ۱۸ سال با ارائه گواهی پزشکی و گواهی ولی

رده سنی پیشکسوتان (۶۰ تا ۳۵ سال)

تغییرات شرایط سنی انجام شده طبق آخرین دستور العمل اتحادیه جهانی کشتی در سال میلادی ۲۰۲۱ می باشد.

گروه های مختلف سنی کشتی گیران در سال ۲۰۲۱ میلادی
پهلوانک ها ( خردسالان ) ۱۳-۱۲ سال

۱۰/۱۰/۱۳۸۸ ــ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶

 

اوزان آزاد و فرنگی : 🙁 ۳۰تا ۳۲) ۳۵-۳۸-۴۱-۴۴-۴۸-۵۲-۵۷-۶۲-۶۸-۷۵-۸۵ کیلوگرم
نونهالان ۱۵ ـ ۱۴ سال : (۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۶)

۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ــ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

لازم بذکر است کشتی گیران ۱۳ سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد و فرنگی 🙁 ۳۲ تا ۳۵ ) ۳۸-۴۱-۴۴-۴۸-۵۲-۵۷-۶۲-۶۸-۷۵- ۸۵-۱۰۰کیلوگرم
نوجوانان ۱۷-۱۶ سال : (۲۰۰۶-۲۰۰۴)

۱۰/۱۰/۱۳۸۵ ــ ۱۱/۱۰/۱۳۸۲

لازم بذکر است کشتی گیران ۱۵ سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد و فرنگی (۴۱ تا ۴۵) ۴۸-۵۱-۵۵-۶۰-۶۵-۷۱-۸۰-۹۲-۱۱۰ کیلوگرم

اوزان پهلوانی : ۵۰- ۶۰ – ۷۰- ۸۰و ۸۰+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : ۶۰- ۷۰و ۷۰+ کیلوگرم

جوانان ۲۰-۱۸ سال : ( ۲۰۰۴-۲۰۰۱)

۱۱/۱۰/۱۳۸۳ ــ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹

لازم بذکر است کشتی گیران ۱۷ سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد : (۵۲ تا ۵۷ )ـ ۶۱ـ ۶۵ـ ۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲- ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم

اوزان فرنگی : (۵۰ تا ۵۵ )۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷-۱۳۰ کیلوگرم

اوزان پهلوانی : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۹۰- ۱۰۰- ۱۰۰+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۸۰+ کیلوگرم

امید ۱۹ تا ۲۳ سال ( ۲۰۰۳ -۱۹۹۸ )

۱۰/۱۰/۱۳۸۱ -۱۱/۱۰/۱۳۷۶

لازم بذکر است کشتی گیران ۱۸ سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد : (۵۲ تا ۵۷) ۶۱-۶۵-۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲-۹۷-۱۲۵ کیلوگرم

اوزان فرنگی : (۵۰ تا ۵۵) ۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷-۱۳۰ کیلوگرم

بزرگسالان ۲۰ سال به بالا(۲۰۰۱ )

۱۰/۱۰/۱۳۸۲ به بالا

لازم بذکر می باشد کشتی گیران رده سنی جوانان ۱۸ سال با ارائه گواهی پزشک معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

 

اوزان آزاد : ۵۷ ـ ۶۱ـ ۶۵ـ ۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲- ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم

اوزان فرنگی : ۵۵-۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷- ۱۳۰ کیلوگرم

اوزان پهلوانی : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۹۰- ۱۰۰و ۱۰۰+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : ۷۰- ۸۰- ۹۰و ۹۰+ کیلوگرم

اوزان آلیش آقایان : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۹۰- ۱۰۰و ۱۰۰+ کیلوگرم

اوزان آلیش بانوان : ۵۵- ۶۰- ۶۵- ۷۰- ۷۵و ۷۵+ کیلوگرم

اوزان کلاسیک بانوان : ۵۰-۵۵-۶۰-۶۵-۷۰-۷۵کیلوگرم

پیشکسوتان ۵ گروه سنی ۱۹۸۵-۱۹۶۰

۳۵ تا ۴۰ سال ـ۴۱ تا ۴۵ سال ـ ۴۶ تا ۵۰ سال ـ ۵۱ تا ۵۵ سال ـ ۵۶ تا ۶۰ سال

اوزان ( ۵۵تا ۶۲)- ۷۰  ۷۸- ۸۸- ۱۰۰و ۱۰۰+ تا ۱۳۵ کیلوگرم

اوزان ۳۵ ، ۱۰۰ درنونهالان و اوزان ۳۵، ۳۲ در خردسالان جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشور اضافه شده است

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه