رفتن به بالا
  • شنبه - 23 مهر 1401 - 16:22
  • کد خبر : ۱۳۷۱۹
  • چاپ خبر : نتایج المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران مشخص شد
در رده های سنی نوجوانان و جوانان؛

نتایج المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران مشخص شد

نتایج سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران در رده های سنی نوجوانان و جوانان مشخص شد. به گزارش یاریزان؛ سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران به میزبانی زنجان برگزار شد. نتایج کامل بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان به شرح ذیل است: بلدرینگ نوجوانان A: مقام اول: علیرضا محمد – تهران مقام دوم: امین توکلی نسب – خراسان شمالی مقام سوم: سیدآرسام فخاری – همدان سرطناب نوجوانان A: مقام اول: امین توکلی نسب – خراسان شمالی مقام دوم: علیرضا محمد – تهران مقام سوم: یزدان شکیبی راد – قزوین بلدرینگ جوانان: مقام اول: رادین فروغیان – تهران مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی مقام سوم: امین شمسی - تهران سرطناب جوانان: مقام اول: رادین فروغیان - تهران مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی مقام سوم: صالح کریمی افشار – کرمان نتایج سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور – میزبان: زنجان ماده سرعت: مقام اول: یوسف اردمه – خراسان رضوی مقام دوم: محمدصالح آبکار - کرمان مقام سوم: امیرعلی سلیمانی – خراسان رضوی ماده سرطناب: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: ارین امیری – کرمانشاه ماده بلدرینگ: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: محمدرضا طرلانی - تهران نتایج کلی المپیاد: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: محمدرضا طرلانی - تهران

نتایج سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران در رده های سنی نوجوانان و جوانان مشخص شد.

Yarizan telegram Channel آدرس کانال تلگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

Yarizan page Instagram آدرس پیج اینستاگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

 

نتایج سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران در رده های سنی نوجوانان و جوانان مشخص شد.

به گزارش یاریزان؛ سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران به میزبانی زنجان برگزار شد.

 

------------------------------------

نتایج سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران در رده های سنی نوجوانان و جوانان مشخص شد. به گزارش یاریزان؛ سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر و بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی ایران به میزبانی زنجان برگزار شد. نتایج کامل بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان به شرح ذیل است: بلدرینگ نوجوانان A: مقام اول: علیرضا محمد – تهران مقام دوم: امین توکلی نسب – خراسان شمالی مقام سوم: سیدآرسام فخاری – همدان سرطناب نوجوانان A: مقام اول: امین توکلی نسب – خراسان شمالی مقام دوم: علیرضا محمد – تهران مقام سوم: یزدان شکیبی راد – قزوین بلدرینگ جوانان: مقام اول: رادین فروغیان – تهران مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی مقام سوم: امین شمسی - تهران سرطناب جوانان: مقام اول: رادین فروغیان - تهران مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی مقام سوم: صالح کریمی افشار – کرمان نتایج سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور – میزبان: زنجان ماده سرعت: مقام اول: یوسف اردمه – خراسان رضوی مقام دوم: محمدصالح آبکار - کرمان مقام سوم: امیرعلی سلیمانی – خراسان رضوی ماده سرطناب: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: ارین امیری – کرمانشاه ماده بلدرینگ: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: محمدرضا طرلانی - تهران نتایج کلی المپیاد: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: محمدرضا طرلانی - تهران

نتایج کامل بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان به شرح ذیل است:

 

https://instagram.com/80_shopbrand?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==

بلدرینگ نوجوانان A:

مقام اول: علیرضا محمد – تهران

مقام دوم: امین توکلی نسب – خراسان شمالی

مقام سوم: سیدآرسام فخاری – همدان

 

سرطناب نوجوانان A:

مقام اول: امین توکلی نسب – خراسان شمالی

مقام دوم: علیرضا محمد – تهران

مقام سوم: یزدان شکیبی راد – قزوین

 

بلدرینگ جوانان:

مقام اول: رادین فروغیان – تهران

مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی

مقام سوم: امین شمسی – تهران

 

سرطناب جوانان:

مقام اول: رادین فروغیان – تهران

مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی

مقام سوم: صالح کریمی افشار – کرمان

نتایج سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور – میزبان: زنجان

 

نتایج کامل بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان به شرح ذیل است: بلدرینگ نوجوانان A: مقام اول: علیرضا محمد – تهران مقام دوم: امین توکلی نسب – خراسان شمالی مقام سوم: سیدآرسام فخاری – همدان سرطناب نوجوانان A: مقام اول: امین توکلی نسب – خراسان شمالی مقام دوم: علیرضا محمد – تهران مقام سوم: یزدان شکیبی راد – قزوین بلدرینگ جوانان: مقام اول: رادین فروغیان – تهران مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی مقام سوم: امین شمسی - تهران سرطناب جوانان: مقام اول: رادین فروغیان - تهران مقام دوم: علی ابراهیمی – خراسان رضوی مقام سوم: صالح کریمی افشار – کرمان نتایج سومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور – میزبان: زنجان ماده سرعت: مقام اول: یوسف اردمه – خراسان رضوی مقام دوم: محمدصالح آبکار - کرمان مقام سوم: امیرعلی سلیمانی – خراسان رضوی ماده سرطناب: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: ارین امیری – کرمانشاه ماده بلدرینگ: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: محمدرضا طرلانی - تهران نتایج کلی المپیاد: مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی مقام دوم: سهیل سید سیاح - زنجان مقام سوم: محمدرضا طرلانی - تهران

 

ماده سرعت:

مقام اول: یوسف اردمه – خراسان رضوی

مقام دوم: محمدصالح آبکار – کرمان

مقام سوم: امیرعلی سلیمانی – خراسان رضوی

 

ماده سرطناب:

مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی

مقام دوم: سهیل سید سیاح – زنجان

مقام سوم: ارین امیری – کرمانشاه

 

ماده بلدرینگ:

مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی

مقام دوم: سهیل سید سیاح – زنجان

مقام سوم: محمدرضا طرلانی – تهران

 

نتایج کلی المپیاد:

مقام اول: ابوالفضل محمدی – خراسان رضوی

مقام دوم: سهیل سید سیاح – زنجان

مقام سوم: محمدرضا طرلانی – تهران


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


کد اعلام وصول الکترونیکی