رفتن به بالا
  • شنبه - 28 اردیبهشت 1398 - 21:25
  • کد خبر : ۵۰۴۳
  • چاپ خبر : بیمه ورزشی و آخرین تغییرات در آیین نامه شرایط ارایه خدمات پزشکی ورزشی

بیمه ورزشی و آخرین تغییرات در آیین نامه شرایط ارایه خدمات پزشکی ورزشی

رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از افزایش قیمت بیمه ورزشکاران همراه با افزایش سقف تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در قبال ورزشکاران آسیب دیده خبر داد.

ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، بیمه ورزشی به عنوان یکی از راه‌های جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی می باشد. طبق دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود ورزشکاران به زمین ورزشی (تمرینی یا مسابقه) بدون کارت بیمه ورزشی غیر مجاز است، در غیر این صورت کلیه حوادث احتمالی به عهده مسئول باشگاه، مربی و مسئولان برگزاری مسابقات خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت تعهدی نخواهد داشت.

Yarizan telegram Channel آدرس کانال تلگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

Yarizan page Instagram آدرس پیج اینستاگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

 

بنابر دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود ورزشکاران به زمین ورزشی (تمرینی یا مسابقه) بدون کارت بیمه ورزشی غیر مجاز است، در غیر این صورت کلیه حوادث احتمالی رخ داده به عهده مسئول باشگاه، مربی و مسئولان برگزاری مسابقات خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت تعهدی نخواهد داشت.

 

 

------------------------------------

یادداشتی از مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری منتشر شده در یاریزان

ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، بیمه ورزشی به عنوان یکی از راه‌های جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی می باشد. طبق دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود ورزشکاران به زمین ورزشی (تمرینی یا مسابقه) بدون کارت بیمه ورزشی غیر مجاز است، در غیر این صورت کلیه حوادث احتمالی به عهده مسئول باشگاه، مربی و مسئولان برگزاری مسابقات خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت تعهدی نخواهد داشت.

بیمه ورزشی چیست؟
بیمه ورزشی قراردادی است که به موجب آن فدراسیون پزشکی ورزشی متعهد میشود در قبال دریافت حق بیمه‌ای که ورزشکار پرداخت می‌کند، در صورت وقوع حادثه و بروز آسیب ورزشی، طبق مقررات خود غرامت درمان را بر اساس تعرفه های دولتی پرداخت ‌کند. دریافت این کارت به منزله اطلاع و قبول شرایط مندرج در آئین نامه موجود در هیأت پزشکی ورزشی است.

https://instagram.com/80_shopbrand?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==

در آیین نامه شرایط ارائه خدمات پزشکی ورزش مصوب ۱۶/۱۲/۹۷، سرانه حق عضویت برای هر نفر ۲۰۰/۰۰۰ ریال مقرر گردیده است.

پرداخت غرامت نقص عضو دائم برای ورزشکاران عادی در سال ۱۳۹۸به شرح زیر میباشد:

الف) در مواردیکه فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه کمتر از ۷۲ساعت باشد تا سقف ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

ب) در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه کمتر از ۶۰روز باشد تا سقف ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

ج) در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه ۶۰روز و بیشتر باشد تا سقف ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

د) در مواردی که ورزشکار حداقل سه سال سابقه عضویت پیوسته دارد تا سقف ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد.

شرایط استفاده از خدمات درمانی

در صورت بروز حادثه ورزشی باید فرم گزارش حادثه کامل شود؛ این فرم در کلیه هیأت های ورزشی موجود بوده و تأیید آن توسط مراجع مشخص شده در پشت فرم، الزامی است.

مسئولین باشگاه ‌ها، ورزشگاه ‌ها، اماکن ورزشی، سرپرستان مسابقات و مربیان رشته های مختلف ورزشی موظفند هنگام برگزاری مسابقات، تمرینات، کلاس های آموزشی و مأموریت های ورزشی، اوراق و فرم های گزارش حادثه ورزشی را در اختیار داشته باشند و طبق دستورالعمل نسبت به صدور و تنظیم آن به شرح زیر اقدام کنند:

– بعد از بروز حادثه، فرم گزارش توسط مسئول باشگاه، مربی و یا سرپرست مسابقات به طور دقیق و کامل تکمیل شود.
– بعد از تکمیل، فرم گزارش حادثه ورزشی باید توسط کادر پزشکی حاضر در مسابقات و یا پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی تأیید گردد.
– فرم گزارش حادثه باید حداکثر ظرف مدت ۲ هفته از زمان بروز آسیب ورزشی توسط ورزشکار مصدوم و یا مسئول مربوطه به هیأت پزشکی ورزشی ارائه شده و حادثه ورزشی در دبیرخانه هیأت ثبت شود.

 

نوشته:


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


کد اعلام وصول الکترونیکی