رفتن به بالا
  • دوشنبه - 1 شهریور 1400 - 13:46
  • کد خبر : ۱۱۴۵۰
  • چاپ خبر : آیین نامه رنکینگ ملی فدراسیون تنیس روی میز ایران منتشر شد
بر اساس سیستم فدراسیون جهانی؛

آیین نامه رنکینگ ملی فدراسیون تنیس روی میز ایران منتشر شد

اسامی بازیکنان و مربیان شرکت کننده در اردوی استعداد یابی تنیس روی میز ایران اعلام شد.

  آیین نامه رنکینگ ملی فدراسیون تنیس روی میز ایران بر اساس سیستم فدراسیون جهانی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش یاریزان؛ طبق سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی که کلیه کشورها در مسابقات بین المللی و سیدگذاری رقابت های مختلف از آن تبعیت می کنند، فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز خالصه ای از قوانین […]

Yarizan telegram Channel آدرس کانال تلگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

Yarizan page Instagram آدرس پیج اینستاگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

 

آیین نامه رنکینگ ملی فدراسیون تنیس روی میز ایران بر اساس سیستم فدراسیون جهانی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش یاریزان؛ طبق سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی که کلیه کشورها در مسابقات بین المللی و سیدگذاری رقابت های مختلف از آن تبعیت می کنند، فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز خالصه ای از قوانین فدراسیون جهانی را در مسابقات کشور بومی سازی و اجرا می نماید.

 

------------------------------------

این رنکینگ در رده سنی بزرگساالن ، جوانان و نوجوانان طبق امتیازدهی این آیین نامه ارزش گذاری شده است.

 

آیین نامه رنکینگ ملی فدراسیون تنیس روی میز ایران – ۱۴۰۰

https://instagram.com/80_shopbrand?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==

 

ماده یک:
هدف: رده بندی بازیکنان کشور و سیدگذاری مسابقات که می تواند با آشنایی بیش از پیش بازیکنان تیم های ملی به این سیستم، شاهد تاثیر گذاری بیشتر در مسابقات بین المللی گردد و همچنین برای ورزشکاران در مناطق مختلف نیز ایجاد انگیزه نماید.

 

ماده دو:

تعاریف:
۱ – ۲: رنکینگ ملی با روش مبتنی بر شایستگی بازیکنان، برای تعیین سرگروه در مسابقات و همچنین برای انتخاب بازیکنان در رقابت های خاص همچون انتخابی تیم های ملی و یا میادین بین المللی داخلی و خارجی استفاده می شود.

۲ – ۲: رنکینگ ملی ۴ روز پس از برگزاری مسابقات در هر رده سنی منتشر می شود.

۳ – ۲: هر بازیکن بدون رنک ینگ در صورت اولین حضور در تورهای ایرانی، با کسب امتیاز مقام یا کسب برد در مسابقات تیمی پیش بینی شده در این آیین نامه وارد رنک ینگ ملی م ی شود.

۴ – ۲: دوره زمانی رنکینگ ملی برای هر بازیکن یک دوره مسابقاتی منتهی به انتخابی تیم ملی برای هر رده سنی می باشد.

 

ماده سه:

مسابقات دار ای رنکینگ : رنکینگ ملی ایران در دو بخش تیمی و انفرادی به رقابت های تور ایرانی و مسابقات تیمی پیش بینی شده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طبق تقویم مسابقات سال ۱۴۰۰ تعلق می گیرد که این مسابقات عبارتند از :

۱ – ۳ : تور ایرانی قهرمانی بزرگسالان ( مناطق و مرحله نهایی )

۲ – ۳ : تور ایرانی قهرمانی جوانان ( مناطق و مرحله نهایی )

۳ – ۳ : تور ایرانی قهرمانی نوجوانان ( مناطق و مرحله نهایی )

۴ – ۳ : لیگ برتر بزرگسالان ( مرحله مقدماتی یا گروهی و پلی اف )

۵ – ۳ : لیگ دسته یک بزرگسالان ( مرحله مقدماتی یا گروهی و پلی اف )

۶ – ۳ : لیگ برتر جوانان و نوجوانان ( مرحله مقدماتی یا گروهی و پلی ا ف )

۷ – ۳ : استعداد های برتر نوجوانان ( مرحله گروهی و حذفی تیمی و ان فرادی )

 

ماده چهار :

امتیازات مسابقات دارای رنکینگ :

۱ – ۴ : امتیازات رنکینگ ملی بر اساس عملکرد ورزشکاران در مسابقات مختلف ، به آن ها اختصاص می یابد.

۲ – ۴ : امتیازات رنکینگ مل ی برای هر رده سنی (بزرگسالان، جوانان و نوجوانان) مجزا می باشد.

۳ – ۴ : رنکینگ ملی رده های مختلف سنی بر اساس تقویم مسابقات سال ۱۴۰۰ محاسبه می شود.

۴ – ۴ : امتیازات تیمی و انفرادی بر اساس جداول ماده ۷ همین آیین نامه محاسبه می گردد.

۵ – ۴ : امتیازات بر اساس رده سنی بازیکنان اختصاص داده می شود.

۶ – ۴ : در مسابقات گروهی به بازیکن بر اساس رتبه امتیاز داده می شو ، بجزء بازیکنانی که از گروه خود صعود کرده اند.

۷ – ۴ : وقتی ۲ یا چند بازی کن رنکینگ شان یکسان است، به منظور سیدگذاری، رنکینگ ماه قبل بازیکنان در نظر گرفته م ی شود تا وقت ی که تساوی از بین برود.

۸ – ۴ : در پایان سال، امتیازات کسب شده بازیکنان در سال ۱۴۰۰ بعنوان امتیاز پایه سال آینده در نظر گرفته می شود.

۹ – ۴ : درصورت تغییرات احتمالی در سیستم رنکینگ ملی در ماه های آینده، تغییرات الزم اطالع رسانی و اعمال می گردد.

۱۰ – ۴ : کنسلی بعد از پایان مهلت ثبت نام :

۱ – ۱۰ – ۴ : بازیکنی که پس از قرعه کشی مسابقات انصراف دهد و در محل مسابقات حاضر نشود امتیازی به او تعلق نمی گیرد. (مهم)

 

ماده پنج :

رنکینگ تیمی :

۱ – ۵ : پس از انتشار رنکینگ انفرادی رده های مختلف سنی، بر اساس جمع امتیازات ۳ بازیکن برتر هر استان رده بندی تیمی استان ها مشخص و منتشر می شود.

تبصره : چنانچه امتیازات تیمی ۲ یا چند استان برابر بود امتیاز نفر چهارم رنکینگ انفرادی این استان ها برای اعالم رده بندی نهایی لحاظ می شود.

۲ – ۵ : امتیازات رنکینگ مسابقات تیمی ماده ۷ به امتیازات بازیکنان اضافه می شود.

 

ماده شش :

درخواست خروج از رنکینگ ملی :

بازیکنی که تمایل به خروج از رنکینگ ملی را دارد، می بایست درخواست خود را به همراه تأیید یه هیئت استان خود را به فدراس یون تنیس روی میز ارسال نماید.


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


کد اعلام وصول الکترونیکی