رفتن به بالا

  • کودکان و ورزش / این گروه سنی پیش از بلوغ چه نیاز های روانی و تمرینی ویژه ای دارند؟!

    بازی و ورزش یکی از عوامل مؤثر در رشد جسمانی، اجتماعی، ذهنی و عاطفی کودکان است شروع ورزش مناسب برای هر سن ضروری می باشد. کودکان پیش از بلوغ، نیاز های روانی و تمرینی ویژه ای دارند. این گروه کودکان به طرز فزاینده ای در ورزش های سازمان یافته شرکت می کنند. کودکانی که در ورزش های متعدد و متفاوت در طول هفته و در طول سال شرکت دارند ممکن است دارای الگوی آسیب دیدگی کمی متفاوت با ...
کد اعلام وصول الکترونیکی