رفتن به بالا

  • دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی بررسی می کند؛

    کشیدگی همسترینگ و آسیب هایی که می تواند حرکت دو مفصل را مختل نماید!

    عضلات همسترینگ به مجموعه ای از سه عضله دو سر رانی، نیم وتری و نیم غشایی اطلاق می گردد که در بخش خلفی ران قرار داشته و بر دو مفصل ران و زانو موثر هستند و آسیب های آن می تواند حرکت دو مفصل را مختل نماید. طبق آخرین تحقیقات کشیدگی نیمه غشایی یکی از شایع ترین آسیب ها در ورزش می باشد و اگر به طور کامل درمان نشود منجر به یک دوره طولانی دوری از ورزش می شود.   مکانیزم آسیب به ...
کد اعلام وصول الکترونیکی