رفتن به بالا

  • نقش ورزش در ارزیابی تراکم استخوانی

    استئوپروز مشکل شایع سیستمهای بهداشتی و اپیدمی پنهان دنیای امروز است. این بیماری با کاهش توده افزایش شکنندگی استخوان همراه است. تغییرات تراکم استخوان در ارزیابی استئوپروز و میزان خطر شکستگی های مربوطه نقش اساسی دارد. در ارزیابی بالینی سنجش تراکم معدنی استخوان مهمترین عامل خطرزا برای شکستگی است و به عنوان یک متغیر بینابینی در مسیر بیولوژیکال اثر هورمون های داخلی و ...
  • در هنگام تمرین یا مسابقه؛

    بدترین آسیب های ورزشی که ممکن است یک ورزشکار با آن موجه شود!

    آسیب های ورزشی که تحت عنوان صدمات ورزشی شناخته می‌شوند، جراحاتی هستند که هنگام تمرین یا ورزش کردن رخ می دهند و به طور کلی به صورت حاد یا مزمن ایجاد می شوند. به گزارش یاریزان و به نقل از خبرگزاری ایسنا، آسیب های ورزشی ممکن است در کسانی که به طور مرتب فعالیت ندارند، قبل از آغاز ورزش به طور صحیح بدنشان را گرم نمی کنند، فشار تمرینی آن ها بالا است یا در اثر برخورد ورزشکاران ...
کد اعلام وصول الکترونیکی