رفتن به بالا

  • رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی:

    بیماریابی آسیب های ورزشی به صورت ” تله مدیسین ” و مجازی خواهد بود

    رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به جلسه اخیر شورای درمان این کمیته تصریح کرد: با توجه به محدودیت های کرونایی که در کشور وجود دارد و تلاش و عزم جدی پزشکان فدراسیون پزشکی ورزشی مبنی بر مبارزه با این بیماری، و احترام به تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت بهداشت، تصمیم بر این شد که بحث تله مدیسین یا پزشکی مجازی جهت بیماریابی آسیب های ورزشی با جدیت پیگیری ...
کد اعلام وصول الکترونیکی