رفتن به بالا
  • سه شنبه - 3 خرداد 1401 - 18:00
  • کد خبر : ۱۲۲۸۵
  • چاپ خبر : دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان و مدیران فوتبال به استان ها ابلاغ شد

دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان و مدیران فوتبال به استان ها ابلاغ شد

به گزارش یاریزان و به نقل از وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال، این فدراسیون اطلاعیه شماره یک را در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

فدراسیون فوتبال با توجه به اهمیت هماهنگ سازی آموزش مربیان و مدیران فوتبال ضرورت اجرا و عملیاتی کردن ماده ۲۰ دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان و مدیران را به هیات های فوتبال استان ها ابلاغ و اعلام کرد.

تبلیغ کانال کاریابی و استخدامی فرصت شغلی شغل پیدا کردن ایلام آذربایجان غربی کردستان کرمانشاه تهران

فدراسیون فوتبال با توجه به اهمیت هماهنگ سازی آموزش مربیان و مدیران فوتبال ضرورت اجرا و عملیاتی کردن ماده ۲۰ دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان و مدیران را به هیات های فوتبال استان ها ابلاغ و اعلام کرد.

به گزارش یاریزان؛ بنا بر اعلام کمیته آموزش هیات های استانی لازم است برنامه ریزی و اقدام مورد نظر را طبق دستورالعمل و ماده فوق الذکر در خصوص موارد مورد نظر انجام دهند و منطبق با معیار های این کمیته در جهت رشد و توسعه نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان و مدیران گام بردارند.

مشروح موارد مورد نظر در این ماده به این شرح است؛
۱- تعیین مسئولین متعهد و متخصص برای واحد آموزش استان و هر یک از شهرستانهای استان.

۲- تجهیز واحد آموزش استان و هر یک از شهرستان های استان به اتاق اداری مناسب دارای اینترنت ، رایانه، دیتا پروژکتور ، سامانه پیامکی ، سامانه اعتبار سنجی ، سایت اینترنتی و سایر وسایل اداری، آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز. (چنانچه امکان تخصیص و تجهیز اتاق اداری و تجهیزات مورد نیاز وجود ندارد، تعامل با مراکز اداری ، آموزشی، فرهنگی و … استان و شهرستان ها به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه نیز می تواند مد نظر قرار گیرد)

۳- ایجاد مکانی دائمی و در اختیار (تحت عنوان آکادمی) طبق استانداردهای ابلاغی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال برای فعالیت های آموزشی در هر یک از شهرستان ها به منظور آموزش مربیگری و مدیریت در سطوح و زمینه های مختلف اعم از آقایان و بانوان. (چنانچه امکان ایجاد مکانی دائمی و در اختیار “تحت عنوان آکادمی” وجود ندارد، تعامل با مراکز آموزشی، فرهنگی و … استان و شهرستانها به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای بالقوه نیز می تواند مد نظر قرار گیرد)

۴- پیش بینی، تامین و تخصیص بودجه مورد نیاز واحد آموزش استان و هر یک از شهرستان های استان بر اساس برنامه های راهبردی و عملیاتی مربوطه.

 

------------------------------------

۵- تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری واحد امور شهرستانهای هیات فوتبال استان با واحد آموزش هیئت فوتبال استان و ارزیابی شهرستانها بر اساس راهبردهای تعیین شده.

۶-ابلاغ دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقا مربیان و مدیران و اصلاحیه های احتمالی آن به مسئول آموزش استان و هر یک از شهرستانهای استان و تاکید بر توجه و اجرای بی قید و شرط آن.

۷-تدوین برنامه راهبردی برای استان و هر یک از شهرستانهای استان طبق ضوابط و ملاحظات ابلاغی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال به شرح ذیل
۱-۷در هر شهرستان می بایست به ازای هر هزار نفر جمعیت (به تفکیک جنسیت) حداقل یک مربی D فوتبال ، یک مربی C فوتبال ، یک مربی سطح یک دروازه بانی فوتبال آسیا ، یک مربی فوتسال ایران ، یک مربی فوتبال ساحلی ایران ، یک مربی سطح یک فوتسال آسیا ، یک مربی سطح یک فوتبال ساحلی آسیا ، یک مربی بدنسازی فوتبال ایران ، یک مربی دروازه بانی فوتبال ایران ، یک مربی دروازه بانی فوتسال ایران ، یک مربی بدنسازی فوتسال ایران ، یک مربی دروازه بانی فوتبال ساحلی ایران ، یک مربی بدنسازی فوتبال ساحلی ایران یک مربی دروازه بانی سطح یک فوتسال آسیا ، یک مربی بدنسازی سطح یک فوتسال آسیا ، یک مربی دروازه بانی سطح یک فوتبال ساحلی آسیا و یک مربی بدنسازی سطح یک فوتبال ساحلی آسیا ، یک مدیر وجود داشته باشد.
۲-۷ در هر شهرستان می بایست به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت (به تفکیک جنسیت) حداقل یک مربیB فوتبال ، یک مربی بدنسازی سطح یک فوتبال آسیا ، یک مربی دروازه بانی سطح دو فوتبال آسیا ، یک مربی سطح دو فوتسال آسیا ، یک مربی سطح دو فوتبال ساحلی آسیا ، یک مربی دروازه بانی سطح دو فوتسال آسیا ، یک مربی بدنسازی سطح دو فوتسال آسیا ، یک مربی دروازه بانی سطح دو فوتبال ساحلی آسیا ، یک مربی بدنسازی سطح دو فوتبال ساحلی آسیا وجود داشته باشد.
۳-۷در هر استان می بایست به ازای هر پنجاه هزار نفر جمعیت (به تفکیک جنسیت) حداقل یک مربی A فوتبال ، یک مربی بدنسازی سطح دو فوتبال آسیا ، یک مربی دروازه بانی سطح سه فوتبال آسیا ، یک مربی سطح سه فوتسال آسیا ، یک مربی بدنسازی سطح سه فوتسال آسیا ، یک مربی دروازه بانی سطح سه فوتسال آسیا ، یک مربی سطح سه فوتبال ساحلی آسیا ، یک مربی بدنسازی سطح سه فوتبال ساحلی آسیا و یک مربی دروازه بانی سطح سه فوتبال ساحلی آسیا وجود داشته باشد.
۴-۷ در هر استان می بایست به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت (به تفکیک جنسیت) حداقل یک مربی حرفه ای فوتبال وجود داشته باشد.
۵-۷ در هر چهار شهرستان همجوار می بایست حداقل یک مدرسD فوتبال ، یک مدرس C فوتبال، یک مدرس فوتسال ایران ، یک مدرس فوتبال ساحلی ایران، یک مدرس بدنسازی فوتبال ایران، یک مدرس دروازه بانی فوتبال ایران ، یک مدرس دروازه بانی فوتسال و فوتبال ساحلی ایران، یک مدرس بدنسازی فوتسال و فوتبال ساحلی ایران وجود داشته باشد.
۶-۷در هر استان می بایست حداقل یک مدرس B فوتبال، یک مدرس سطح یک فوتسال آسیا ، یک مدرس سطح یک فوتبال ساحلی آسیا ، یک مدرس سطح یک بدنسازی فوتبال آسیا، یک مدرس سطح یک دروازه بانی فوتبال آسیا، یک مدرس سطح یک بدنسازی فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا، یک مدرس سطح یک دروازه بانی فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا ، یک مدرس مدیریت وجود داشته باشد.
۷-۷ در هر چهار استان همجوار می بایست حداقل یک مدرس سطح دو فوتسال آسیا، یک مدرس سطح دو فوتبال ساحلی آسیا، یک مدرس سطح دو بدنسازی فوتبال آسیا، یک مدرس سطح دو دروازه بانی فوتبال آسیا، یک مدرس سطح دو بدنسازی فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا، یک مدرس سطح دو دروازه بانی فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا وجود داشته باشد.
۸-۷در کشور می بایست حداقل شش مدرس A فوتبال، شش مدرس سطح سه فوتسال آسیا، شش مدرس سطح سه فوتبال ساحلی آسیا، شش مدرس سطح سه دروازه بانی فوتبال آسیا، شش مدرس سطح سه بدنسازی فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا، شش مدرس سطح سه دروازه بانی فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا وجود داشته باشد.
۹-۷در کشور می بایست حداقل سه مدرس حرفه ای فوتبال وجود داشته باشد.

۸-تدوین تقویم سالیانه برای استان و هر یک از شهرستان ها بر اساس برنامه راهبردی.

۹- تهیه مطالب و منابع آموزشی و کمک آموزشی مرتبط اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری و توزیع آن در بین کلیه مربیان و مدیران استان و هر یک از شهرستانهای استان به نحو مقتضی و بموقع.
۱۰-ثبت و بایگانی کلیه اطلاعات و اسناد مربیان، مدرسین، مدیران و سایر اشخاص مرتبط با واحد آموزش استان و هر یک از شهرستانهای استان در سطوح و زمینه های مختلف اعم از بانوان و آقایان در سامانه بانک اطلاعاتی فداسیون فوتبال به نحو مقتضی و به موقع.

۱۱-ثبت و بایگانی کلیه اطلاعات و اسناد فعالیت های مربوط به مربیگری و مدیریت اعم از آموزشی و … در استان و هر یک از شهرستانهای استان در سطوح و زمینه های مختلف اعم از بانوان و آقایان در سامانه بانک اطلاعاتی فدراسیون فوتبال به نحو مقتضی و به موقع.

خرید اینترنتی کفش رانینگ اورجینال اصل کالای ورزشی کفش لگ تی شرت کوهنوردی یاریزان شاپ

۱۲- نظارت، ارزیابی و آموزش مستمر و هدفمند مدرسین و مسئولین آموزش استان و هر یک از شهرستانهای استان با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال. ( با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری و تشکیل گروههای مجازی در شبکه های اجتماعی، برگزاری وبینارهای آموزشی ماهیانه و همایشهای حضوری در ماههای اردیبهشت و آبان هر سال)

۱۳- نظارت، ارزیابی و آموزش مستمر و هدفمند مربیان و مدیران استان و هر یک از شهرستانهای استان ( با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی اعم از دیداری ، شنیداری و نوشتاری و تشکیل گروههای مجازی در شبکه های اجتماعی، برگزاری وبینارهای آموزشی ماهیانه و همایشهای حضوری در ماههای اردیبهشت و آبان هر سال )


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


کد اعلام وصول الکترونیکی