رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸
  • کد خبر : ۸۷۷۹
  • چاپ خبر : نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان ایران در رده های مختلف سنی اعلام شد
از سوی فدراسیون کاراته؛

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان ایران در رده های مختلف سنی اعلام شد

سازمان ليگ و مسابقات فدراسيون کاراته نتايج هفته دوم اولين دوره مسابقات ليگ مجازی كاتای بانوان جام مدافعان سلامت كه از تاريخ ۱۱ آبان آغاز گرديد را اعلام نمود.

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان ایران در رده های خردسالان، نونهالان و رده نوجوانان از سوی فدراسیون کاراته اعلام شد.

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان ایران در رده های خردسالان، نونهالان و رده نوجوانان از سوی فدراسیون کاراته اعلام شد.

به گزارش یاریزان و با اعلام فدراسیون کاراته، با برگزاری هفته سوم اولین دوره مسابقات لیگ مجازی کاتای بانوان جام مدافعان سلامت، در رده های خردسالان (کمربند سبز، آبی، بنفش و کمربند قهوه ای، مشکی) نونهالان (کمربند سبز، آبی، بنفش و کمربند قهوه ای، مشکی) و رده نوجوانان (کمربند قهوه ای و مشکی) نتایج به شرح زیر اعلام شد:

 

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان / رده خردسالان سبز، آبی و بنفش

۱. باشگاه افسانه با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۶.۳۴ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب۱ با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و ۲۰۵.۲۶ امتیاز انفرادی

۳. رُستن با ۲۰  امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۲۰۲.۲ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۱۹ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۰۰.۷۶ امتیاز انفرادی

۵. قهرمانان کاتای قرنطینه ۱ کیش با ۱۸ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۴۲ امتیاز انفرادی

۶. نگین ۱ با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۰۰.۲۸ امتیاز انفرادی

۷. ساینا با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۵۴ امتیاز انفرادی

۸. باشگاه آهن بافق(الف) با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۴۴ امتیاز انفرادی

۹. شهدای وحدت شهرستان خوشاب ۱ با ۱۶ امتیاز تیمی و ۱۹۸.۲۲ امتیاز انفرادی

۱۰. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۱۶ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۷امتیاز انفرادی

۱۱. درنا با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۲۶ امتیاز انفرادی

۱۲. اوژن با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۴۸ امتیاز انفرادی

۱۳. طنین آذربایجان با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۴. باشگاه آهن بافق(ب) با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۰۸ امتیاز انفرادی

۱۵. صنعت مس کرمان ب با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۶۲ امتیاز انفرادی

۱۶.آرنیکا با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۸۹.۸۴ امتیاز انفرادی

۱۷.باشگاه فرهنگ سمنان با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۸۶.۰۲ امتیاز انفرادی

۱۸. کاراته دژکرد ۵ با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۹ امتیاز انفرادی

۱۹.صنعت مس کرمان الف با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۹.۳۴ امتیاز انفرادی

۲۰. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۲ با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۲۴ امتیاز انفرادی

۲۱. اوژن ۱ با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۷.۴ امتیاز انفرادی

۲۲. گردآفرید با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۴.۹ امتیاز انفرادی

۲۳. باشگاه سمیع عادل با ۹ امتیاز تیمی و ۱۴۲.۲۴ امتیاز انفرادی

 

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان / رده خردسالان قهوه ای و مشکی

۱. یونیک با ۲۰ امتیاز تیمی، ۳ صدرنشین و ۲۰۳.۲۴ امتیاز انفرادی

۲. انرژی با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و ۲۰۳.۳ امتیاز انفرادی

۳. فانوس شهر ۱ با ۱۸ امتیاز تیمی، ۱صدرنشین و ۲۰۰.۷۴ امتیاز انفرادی

۴. ساینا با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۰۳.۹۴ امتیاز انفرادی

۵. اهورا  با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۳۸ امتیاز انفرادی

۶. صنعت مس کرمان با ۱۶ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین  و ۱۹۷.۸۸ امتیاز انفرادی

۷. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۱۶ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۱۹۸.۹۲ امتیاز انفرادی

۸. آکادمی امیری استان آ.شرقی با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۵۱.۷۸ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۸۶ امتیاز انفرادی

۱۰. باران با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۳۲ امتیاز انفرادی

۱۱. باشگاه آیریک یک با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۸۷.۳ امتیاز انفرادی

۱۲. هیئت کاراته استان سمنان با ۹ امتیاز تیمی و ۱۷۸.۷۶ امتیاز انفرادی

۱۳. معین با ۹ امتیاز تیمی و ۶۱.۶۸ امتیاز انفرادی

 

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان / رده نونهالان سبز، آبی و بنفش

۱. آکادمی ارباب۱با ۲۳ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۲۱۰.۲۶ امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۱۰.۰۴ امتیاز انفرادی

۳. آوای هرمزگان با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۰۴.۸۲ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی ارباب۲ با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۰۳.۲۴ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه آهن بافق با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۹.۷۴ امتیاز انفرادی

۶. انرژی با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۵.۵۸ امتیاز انفرادی

۷. باران با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۸۲ امتیاز انفرادی

۸. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۴۶ امتیاز انفرادی

۹. کاراته دژکرد ۳ با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۹۱.۱ امتیاز انفرادی

۱۰. طنین آذربایجان با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۹۱.۱ امتیاز انفرادی

۱۱. رانا با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۲۸ امتیاز انفرادی

۱۲. باشگاه ایران جوان با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۸۷.۵۶ امتیاز انفرادی

۱۳. درنا با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۶۸.۷ امتیاز انفرادی

۱۴.صنعت مس کرمان با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۹.۲۴ امتیاز انفرادی

 

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان / رده نونهالان قهوه ای و مشکی

۱. صبا شیراز با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۴.۳ امتیاز انفرادی

۲. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۲۱ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۳.۲۲ امتیاز انفرادی

۳. اهورا با ۱۷ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۰۰.۸۶ امتیاز انفرادی

۴. فانوس شهر ۲ با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۰۱ امتیاز انفرادی

۵. رُستن با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۹.۱۴ امتیاز انفرادی

۶. طنین آذربایجان ب با  ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۸.۸۲ امتیاز انفرادی

۷. طنین آذربایجان الف با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۱۴ امتیاز انفرادی

۸. یونیک با ۱۴ امتیاز تیمی و ۱۹۴.۵۸ امتیاز انفرادی

۹. باشگاه کیا با ۱۴ امتیاز تیمی و ۱۵۴.۴ امتیاز انفرادی

۱۰ باشگاه بهاران (آسو) با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۱. قهرمانان کاتای قرنطینه ۲ کیش با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۲ امتیاز انفرادی

۱۲. درنا با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۳۰.۷۸ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۰۷.۳۸ امتیاز انفرادی

۱۴. هیئت کاراته استان سمنان با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۴۶ امتیاز انفرادی

۱۵. اوژن با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۲.۳۴ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه آیریک دو با ۹ امتیاز تیمی و ۱۴۲.۵۲ امتیاز انفرادی

 

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان / رده نوجوانان قهوه ای و مشکی

۱. صنعت مس کرمان با ۲۵ امتیاز تیمی، ۷ صدر نشین و ۲۰۹.۷۶ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۲۰۷.۰۶ امتیاز

۳. یونیک با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۹.۲ امتیاز انفرادی

۴. اهورا الف با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۸.۷۲ امتیاز انفرادی

۵.انرژی با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۷۲ امتیاز انفرادی

۶. اهورا ب با ۱۶ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۷۲ امتیاز انفرادی

۷. کانون بسیج بندرعباس با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۸۸ امتیاز انفرادی

۸. درنا با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۴۴ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۸۶.۶۴ امتیاز انفرادی

۱۰. فانوس شهر۳ با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۶۷.۵ امتیاز انفرادی

۱۱.آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۲۸.۴۲ امتیاز انفرادی

۱۲. معین با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۲۷.۶۶ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی رستاخیز با ۹ امتیاز تیمی و ۱۴۰.۴۶ امتیاز انفرادی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه