رفتن به بالا

کاویان نقده – نیکان مهر تهران در لیگ دسته سوم فوتبال ایران

دیدار دو تیم کاویان نقده و نیکان مهر تهران از سری رقابت های هفتهدوم لیگ دسته سوم فوتبال ایران با نتیجه تساوی یک بر یک پایان یافت.

ایندیدار در استادیوم تختی شهرستان نقده برگزار شد.

گزارش تصویری | یاریزان

گزارش تصویری دیدار بین تیم های کاویان نقده و نیکان مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال ایران در استادیوم تختیگزارش تصویری دیدار بین تیم های کاویان نقده و نیکان مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال ایرانگزارش تصویری دیدار بین تیم های کاویان نقده و نیکان مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال ایران در استادیوم تختیگزارش تصویری دیدار بین تیم های کاویان نقده و نیکان مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال ایران در استادیوم تختی گزارش تصویری دیدار بین تیم های کاویان نقده و نیکان مهر تهران از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال ایران در استادیوم تختی