رفتن به بالا

پایگاه خبر ورزشی یاریزان

سه شنبه - 18 مرداد 1401   October-3-2022

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان / تقابل تکنام بیجار و هیات فوتبال سروآباد

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید.

تکنام گروس در استادیوم ۱۷ شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب ۲۱ امتیاز و تفاضل +۶ در جایگاه سوم قرار بگیرد.

یاریزان | گزارش تصویری / احسان رنجبر

 

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر

دیدار بین دو تیم تکنام گروس بیجار و هیات فوتبال سرو آباد از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال استان کردستان با نتیجه پر گل، شش بر یک بسود نماینده بیجار به پایان رسید. تکنام گروس در استادیوم 17 شهریور بیجار سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد تا در جدول مسابقات با کسب 21 امتیاز و تفاضل +6 در جایگاه سوم قرار بگیرد. گزارش تصویری / احسان رنجبر