رفتن به بالا

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ ا اخبار کوتاه از تیم ملی ایران و حریفان

تبلیغ کانال کاریابی و استخدامی فرصت شغلی شغل پیدا کردن ایلام آذربایجان غربی کردستان کرمانشاه تهران

در صفحه اختصاصی یاریزان سعی داریم تا تمامی اخبار و حواشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر را به همراه نتایج دیدار های تیم ملی ایران ایران پوشش دهیم.

 


گروه A: قطر – اکوادور – سنگال – هلند

گروه B: انگلیس – ایران – آمریکا – ولز

گروه C: آرژانتین – عربستان – مکزیک – لهستان

گروه D: فرانسه – استرالیا – دانمارک – تونس

 

------------------------------------

گروه E: – اسپانیا – کاستاریکا – آلمان – ژاپن

گروه F: بلژیک – کانادا – مراکش – کرواسی

گروه G: برزیل – صربستان – سوئیس – کامرون

گروه H: پرتغال – غنا – اروگوئه -کره جنوبی

 

برنامه کامل بازی های مرحله گروهی جام جهانی فوتبال

خرید اینترنتی کفش رانینگ اورجینال اصل کالای ورزشی کفش لگ تی شرت کوهنوردی یاریزان شاپ

 

روز ۱

۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ قطر – اکوادور ، ورزشگاه البیت

 

روز ۲

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰ / انگلیس – ایران ، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه الریان

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰ / سنگال – هلند ، ورزشگاه الثمامه

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰ / آمریکا – ولز ، ورزشگاه احمد بن علی

 

روز ۳

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ / آرژانتین – عربستان، ورزشگاه لوسیل

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰ / دانمارک – تونس، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰ / مکزیک- لهستان، ورزشگاه راس ابوعبود

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰ / فرانسه – استرالیا، ورزشگاه الجنوب

 

روز ۴

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ مراکش – کرواسی، ورزشگاه البیت

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ آلمان – ژاپن، ورزشگاه خلیفه

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ اسپانیا – کاستاریکا، ورزشگاه الثمامه

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ بلژیک – کانادا، ورزشگاه احمد بن علی

 

روز ۵

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ سوئیس – کامرون، ورزشگاه الجنوب

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ اروگوئه – کره جنوبی، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ پرتغال – غنا، ورزشگاه راس ابوعبود

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برزیل – صربستان، ورزشگاه لوسیل

 

روز ۶

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ ولز – ایران، ورزشگاه احمد بن علی

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ قطر – سنگال، ورزشگاه الثمامه

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ هلند – اکوادور، ورزشگاه خلیفه

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ انگلیس – آمریکا، ورزشگاه البیت

روز ۷

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ تونس – استرالیا، ورزشگاه الجنوب

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ لهستان – عربستان، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه – دانمارک، ورزشگاه راس ابوعبود

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آرژانتین – مکزیک، ورزشگاه لوسیل

 

روز ۸

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ ژاپن – کاستاریکا، ورزشگاه احمد بن علی

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ بلژیک – مراکش، ورزشگاه الثمامه

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ کرواسی – کانادا، ورزشگاه خلیفه

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ اسپانیا – آلمان، ورزشگاه البیت

 

روز ۹

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ کامرون – صربستان، ورزشگاه الجنوب

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ کره جنوبی – غنا، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ برزیل – سوئیس، ورزشگاه راس ابوعبود

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ پرتغال – اروگوئه، ورزشگاه لوسیل

 

روز ۱۰

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ اکوادور – سنگال، ورزشگاه الخلیفه

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ هلند – قطر، ورزشگاه البیت

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ولز – انگلیس، ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ایران – آمریکا، ورزشگاه الثمامه

 

روز ۱۱

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ استرالیا – دانمارک، ورزشگاه الجنوب

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ فرانسه – تونس، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ لهستان – آرژانتین، ورزشگاه راس ابوعبود

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ عربستان – مکزیک، ورزشگاه لوسیل

 

روز ۱۲

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کرواسی – بلژیک، ورزشگاه احمد بن علی

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کانادا – مراکش، ورزشگاه الثمامه

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ژاپن – اسپانیا، ورزشگاه الخلیفه

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آلمان – کاستاریکا، ورزشگاه البیت

 

روز ۱۳

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ غنا – اروگوئه، ورزشگاه الجنوب

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کره جنوبی – پرتغال، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ صربستان – سوئیس، ورزشگاه راس ابوعبود

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ کامرون – برزیل، ورزشگاه لوسیل

 

 

برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال

 

روز ۱۶

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، ورزشگاه خلیفه (بازی ۴۹)

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، ورزشگاه احمد بن علی (بازی ۵۰)

 

روز ۱۷

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، ورزشگاه الثمامه (بازی ۵۲)

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ورزشگاه البیت (بازی ۵۱)

 

روز ۱۸

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه F، ورزشگاه الجنوب (بازی ۵۳)

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه G – تیم دوم گروه H، ورزشگاه راس ابوعبود (بازی ۵۴)

 

روز ۱۹

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی (بازی ۵۵)

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه H – تیم دوم گروه G، ورزشگاه لوسیل (بازی ۵۶)

 

 

برنامه کامل مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال

 

روز ۲۲

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی (بازی ۵۸)

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه لوسیل (بازی ۵۷)

 

روز ۲۳

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه الثمامه (بازی ۶۰)

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه البیت (بازی ۵۹)

 

 

برنامه کامل نیمه نهایی جام جهانی فوتبال

 

روز ۲۶

۲۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه لوسیل (بازی ۶۱)

 

روز ۲۷

۲۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه البیت (بازی ۶۲)

 

 

برنامه کامل رده‌بندی جام جهانی فوتبال

 

روز ۳۰

۲۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه خلیفه

 

 

برنامه کامل فینال جام جهانی فوتبال

 

روز ۳۱

۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوسیل


 

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: به دلیل مسائل لجستیکی و گرمی هوا محل تمرین تیم ملی را تغییر دادیم که از همه شما برای این اتفاق خیلی عذر خواهی می کنم. به گزارش یاریزان؛ کارلوس کی روش در حاشیه دومین تمرین تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: می خواستم عذرخواهی کنم ابتدا برای اینکه زمان تمرین را تغییر دادیم و ممنون که تشریف آوردید تا پاسخگوی سوالات شما باشم. وی افزود: این قدم اولیه ما برای برنامه پیش رویمان در راه جام جهانی است. در حال تلاش هستیم که هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم. در همه دپارتمان‌ها در داخل و خارج از زمین در حال تلاش هستیم. ولی امروز نمی‌توانم صحبت‌های اولیه‌ام را بدون اشاره به دو مطلب ادامه دهم. مطلب اول این که مراتب تشکر خودم را بابت فرصت مجددی که به ما داده شد تا در کنار تیم‌ملی باشیم، اعلام می‌کنم تا بتوانیم به رویای هواداران فوتبال ایران برسیم. من به هیچ عنوان این نگاه را ندارم که این یک پاداش از گذشته است یا راحت به دست آمده است. نگاه من این است که مسئولیت بسیار بزرگی بر دوش من است. با نگاهی سراسر خضوع می‌گویم که ما باید به کارمان متعهد باشیم. مخصوصا با یک دیدگاه مهم به این مسئله نگاه می‌کنیم که وظیفه ما خدمت به هواداران فوتبال ایران و خوشحال کردن آن‌هاست. می‌خواهم مراتب احترام و تشکر خودم را به بازیکنانی که به ما کمک کردند تا امروز این جا در مسیر جام جهانی قطر باشیم، اعلام می‌کنم. مراتب تشکر خودم را به جناب آقای اسکوچیچ و کادرشان را به خاطر دستاوردشان در مسیر جام جهانی قطر اعلام می‌کنم. الان مسئولیت ما این است که بتوانیم شرایط را ارتقا بدهیم و پیشرفت کنیم و همیشه رو به جلو حرکت کنیم. وی افزود: در روز دوم اردو هستیم و امیدوارم پس از اتمام این دو روز تمرین، فردا بعدازظهر اسامی نهایی بازیکنانی که در اردوی اتریش همراه ما خواهند بود را اعلام کنیم. کارلوس کی روش گفت: مسئولیت ما این است که بتوانیم شرایط را ارتقا بدهیم و پیشرفت کرده و همیشه رو به جلو حرکت کنیم. ما در حال تدوین یک برنامه کامل هستیم و وقتی این برنامه به تایید فدراسیون رسید آن را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره شناختش از حریفان ایران در جام جهانی عنوان کرد: به عنوان یک مربی حرفه‌ای از پیشرفت همه تیم‌ها شناخت دارم و همه آنها در حال رشد هستند. ما همه تلاش‌مان را خواهیم کرد تا با آمادگی کامل مقابل حریفانمان قرار بگیریم. وی در مورد مطالبی که رسانه های انگلیسی‌ مطرح کرده بودند و ابراز خوشحالی آنها از همگروهی با ایران و شناختنش از تیم های انگلیس، ولز و امریکا گفت: به عنوان یک مربی حرفه ای این همان احساسی است که من هم دارم و خدارا شکر که قرار است با انگلیس بازی کنیم. ما دوست داریم مقابل بهترین تیم‌های جهان بازی کنیم. انگلیس یکی از بهترین تیم‌های اروپاست و ایران هم یکی از بهترین تیم های‌آسیا و به همین خاطر است که ما در جام جهانی حضور داریم. کی روش درباره انتخاب دستیارانش و اینکه گفته شد قرار است نکونام به کادر فنی تیم ملی اضافه شود، اظهار داشت: در حال حاضر روی این موضوع کار می‌کنیم. نه تنها در خصوص کادر بلکه درباره تجهیزات و امکانات و بازیکنان هم در حال بررسی و کار هستیم. من انتخاب اول و دوم و سوم ندارم؛ من به جز نکونام انتخاب دیگری ندارم. وی افزود: البته باید به صورت شفاف بگویم که نکونام سرمربی باشگاه است و مسئولیت‌های سنگینی دارد و در نهایت باید اتفاقی رخ دهد که به نفع دو طرف باشد. هنوز چیزی قطعی نشده، اما اعتقاد دارم بهترین راهکار را پیدا خواهیم کرد. ​​سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان عنوان کرد: بازی با سنگال و اروگوئه قطعی شده و این ۲ تیم را خیلی خوب می‌شناسم. چون در چند وقت اخیر مقابل آنها حضور داشتم. درباره پیشنهاد تیم ملی روسیه برنامه‌هایمان را بررسی می‌کنیم و تا زمانی که برنامه‌هایمان را بررسی نکنیم نمی‌توانم صحبت قطعی در این خصوص کنم. نمی‌شود یک بازی را قطعی کنیم و پس از آن بر اساس این بازی برنامه‌ریزی انجام شود. ابتدا باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و بازی هایمان را بر اساس این برنامه‌ریزی انجام دهیم. وی در آخر یکبار دیگر از تمامی رسانه گروهی از جمله خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران تقدیر و تشکر کرد.

کی‌روش لیست تیم ملی را دقیقه ۹۰ اعلام می‌کند!

در حالی فردا دوشنبه ۲۳ آبان آخرین مهلت فیفا برای ارسال لیست نهایی تیم‌های حاضر در جام‌جهانی است که در فاصله یک روز تا پایان مهلت فدراسیون جهانی فوتبال، هنوز کارلوس کی‌روش لیست تیم ملی ایران را اعلام نکرده است.

گفته می‌شد قرار است کی‌روش در نشست خبری امروز لیست نهایی را اعلام کند که با لغو کنفرانس خبری، این اتفاق رخ نداد.


 

گزارشگران بازی های ایران در جام جهانی مشخص شدند 🔻محمدرضا احمدی، پیمان یوسفی و جواد خیابانی سه گزارشگری هستند که سه مسابقه ایران در جام جهانی را گزارش خواهند کرد؛ محمدرضا احمدی برای گزارش دیدار ایران مقابل انگلیس، پیمان یوسفی برای گزارش بازی ایران و ولز و سرانجام جواد خیابانی برای گزارش آخرین بازی ایران مقابل آمریکا انتخاب شده‌اند.

گزارشگران بازی های ایران در جام جهانی مشخص شدند

محمدرضا احمدی، پیمان یوسفی و جواد خیابانی سه گزارشگری هستند که سه مسابقه ایران در جام جهانی را گزارش خواهند کرد؛ محمدرضا احمدی برای گزارش دیدار ایران مقابل انگلیس، پیمان یوسفی برای گزارش بازی ایران و ولز و سرانجام جواد خیابانی برای گزارش آخرین بازی ایران مقابل آمریکا انتخاب شده‌اند.


 

ورزشگاه های میزبان مسابقات جام جهانی قطر ۲۰۲۲ تیم ملی فوتبال ایران

ورزشگاه های میزبان مسابقات جام جهانی قطر ۲۰۲۲


 

کاپ جام جهانی پس از عبور از ۵۱ کشور از جمله ۳۲ کشور حاضر در جام جهانی وارد قطر شد.

 

ورود چه چیزهایی به ورزشگاههای جام جهانی قطر ممنوع است؟!


ارسال دیدگاه


کد اعلام وصول الکترونیکی