دسته اول فیزیک بزرگسالان :

۱ – ناصر خدامی از تهران
۲ – سجاد جابری نسب از کرمان
۳ – شنیا لک پور  از تهران
۴ – حسام فتحی آذر
۵ – سعید جلیلوند از تهران
۶ – عبدالرضا غریبی از هرمزگان

دسته دوم فیزیک بزرگسالان :
۱ – علیرضا هادی زاده از تهران
۲ – حسین قیداحمدی از تهران
۳ – علی منتظری از کرمانشاه
۴ – امید جنتی از تهران
۵ – محمدمهدی نظری از همدان
۶ – سالار هنرمند از آذربایجان غربی

دسته سوم فیزیک بزرگسالان :
۱ – محمد علی یزدان پرست از فارس
۲ – شاهین ملایی از تهران
۳ – محمود بیات از مرکزی
۴ – علی اردستانی
۵ – کامران میردار از گلستان
۶ – سینا آگاهی اصفهان

دسته چهارم فیزیک بزرگسالان :
١ – محسن عزیزی از تهران
٢ – علیرضا بیات از کرمانشاه
٣ – حمید سلطانی از تهران
۴ – حامد استوار از فارس
۵ – احسان محجوب نیا از فارس
۶ – پیمان قنبری

دسته پنجم فیزیک بزرگسالان :

١ – صابر خانی از کرمانشاه
٢ – علیرضا نجفی از تهران
٣ – سعید طالبی از فارس
۴ – علیرضا خوانساری از اصفهان
۵ – آبتین شبانیان از اصفهان
۶ – میلاد موسوی زاده از تهران

دسته ششم فیزیک بزرگسالان :

١ – حمیدرضا مرنگی از تهران
٢ – حسین فرجلو از تهران
٣ – اصغر ماهر از آذربایجان غربی
۴ – محمدرضا الفتی از کرمانشاه
۵ – مهدی نجفی از خراسان رضوی
۶ – جاوید اشرفی

فیزیک پیشکسوتان :

١ – داود رفیعی پور از خوزستان
٢ – رضا امامی اصفهان

دسته  ١٧۴- جوانان :
١ – علیرضا محمدی از گلستان
٢ – سعید جلیلوند از تهران
٣ – عباس براتی از خوزستان
۴ – علی رمضانی از تهران
۵ – مهدی رضا زاده از فارس
۶ – بنیامین سلیمیان از اصفهان

دسته ١٧٨ – جوانان :

١ – محمدعلی یزدان پرست از فارس
٢ – حامد استوار از فارس
٣ – داریوش رخشان فر از البرز
۴ – مهدی بهبودی از قزوین
۵ – نیما منصرف از آذربایجان غربی
۶ – محسن بهمنیان از مازندران

دسته ١٧٨ +  جوانان :

١ – سیروان یاری از کرمانشاه
٢ – جابر خواجه وند از تهران
٣ – آروین سالاری  از تهران
۴ – سالار سیدرضایی از تهران
۵ – محمد خورکار از تهران
۶ – علی رضایی از کرمانشاه