تست آکادمی پرسپولیس | اعلام زمان و نحوه ثبت نام رایگان در رده های پایه

شرایط، زمان و نحوه ثبت نام در تست استعدادیابی رایگان آکادمی پرسپولیس از سوی این باشگاه اعلام شد.