برترین های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه های ایران مشخص شدند

رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه های ایران با معرفی برترین تیم های شرکت کننده در بخش آقایان به پایان رسید.